41. Vi èinite djela oca svojega." Rekoše mu: "Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac - Bog."
“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina