40. A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga èuo. Takvo što Abraham nije uèinio!
“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina