31. Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj rijeèi, uistinu, moji ste uèenici;
“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina