Gefunden 778 Ergebnisse für: mii

 • El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 2, 2)

 • Dacă cineva are bogăţiile lumii şi-l vede pe fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu? (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 3, 17)

 • Iar noi am văzut şi dăm mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca mântuitor al lumii. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 4, 14)

 • Tot despre ei a profeţit Enóh, al şaptelea de după Adám, când spune: „Iată, Domnul a venit cu zecile de mii de sfinţi ai săi (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 14)

 • Am văzut şi am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului, al fiinţelor şi al bătrânilor, iar numărul lor era de zeci de mii de ori zeci de mii şi de mii de ori mii. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 11)

 • Şi am auzit numărul celor care au fost însemnaţi cu sigiliul: o sută patruzeci şi patru de mii de însemnaţi, din toate triburile fiilor lui Israél: (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 4)

 • din tribul lui Iúda, douăsprezece mii de însemnaţi cu sigiliu; din tribul lui Rubén, douăsprezece mii; din tribul lui Gad, douăsprezece mii; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 5)

 • din tribul lui Aşér, douăsprezece mii; din tribul lui Neftáli, douăsprezece mii; din tribul lui Manáse, douăsprezece mii; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 6)

 • din tribul lui Simeón, douăsprezece mii; din tribul lui Lévi, douăsprezece mii; din tribul lui Isahár, douăsprezece mii; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 7)

 • din tribul lui Zabulón, douăsprezece mii; din tribul lui Iosíf, douăsprezece mii; din tribul lui Beniamín, douăsprezece mii de însemnaţi cu sigiliu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 8)

 • Numărul călăreţilor din armata lor era de douăzeci de mii câte zeci de mii: am auzit numărul lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 16)

 • În ceasul acela, a venit un mare cutremur şi a zecea parte a cetăţii a căzut şi au fost ucişi în timpul cutremurului şapte mii de oameni. Iar cei care au rămas, cuprinşi de groază, îl preamăreau pe Dumnezeul din ceruri. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 13)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina