Gefunden 778 Ergebnisse für: mii

 • Heruvimii să fie cu aripile întinse deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii şi cu feţele lor întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispăşirii. (Cartea Exodului 25, 20)

 • Fiii lui Lévi au făcut după porunca lui Moise. Şi au căzut din popor, în acea zi, circa trei mii de oameni. (Cartea Exodului 32, 28)

 • care arată bunătatea pentru mii [de generaţii], iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu lasă nimic nepedepsit, pedepsind fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la a treia şi a patra [generaţie]”. (Cartea Exodului 34, 7)

 • I-a umplut cu înţelepciunea inimii ca să facă orice lucrare de gravor, de proiectant, de broder în purpură violetă, roşie, stacojie şi in şi de ţesător: să facă tot felul de lucrări şi să facă proiecte. (Cartea Exodului 35, 35)

 • a făcut un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului ispăşirii; a făcut heruvimii la cele două capete ale lui. (Cartea Exodului 37, 8)

 • Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii şi cu feţele lor întoarse una spre alta. Heruvimii aveau faţa întoarsă spre capacul ispăşirii. (Cartea Exodului 37, 9)

 • Câte o béka de cap, adică o jumătate de síclu după síclul sanctuarului, pentru fiecare dintre cei care au intrat în recensământ, de la douăzeci de ani în sus, adică pentru şase sute trei mii cinci sute cincizeci de [oameni]. (Cartea Exodului 38, 26)

 • Bronzul dăruit era de şaptezeci de talánţi şi două mii patru sute de sícli. (Cartea Exodului 38, 29)

 • În prima zi, să luaţi fructe din pomii cei frumoşi, ramuri de palmieri, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de râu şi să vă bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru timp de şapte zile. (Cartea Leviticului 23, 40)

 • vă voi da ploaie la timpul potrivit, pământul îşi va da roadele sale şi pomii câmpului vor da fructele lor. (Cartea Leviticului 26, 4)

 • Cinci dintre voi vor urmări o sută şi o sută dintre voi vor urmări zece mii şi duşmanii voştri vor cădea [ucişi] de sabie înaintea voastră. (Cartea Leviticului 26, 8)

 • Puterea voastră se va consuma fără folos: pământul vostru nu-şi va da roadele şi pomii ţării nu-şi vor da fructele. (Cartea Leviticului 26, 20)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina