Gefunden 1963 Ergebnisse für: făcut

 • Căci este scris în Scriptură: „Iată, pun în Sión o piatră unghiulară, aleasă şi preţioasă şi cine crede în ea nu va fi făcut de ruşine!”. (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 2, 6)

 • De fapt, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Isus Cristos şi venirea lui pe baza unor basme bine ticluite, ci pentru că am fost [martori] oculari ai măreţiei lui. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 1, 16)

 • Şi aceasta este promisiunea pe care el însuşi ne-a făcut-o: viaţa cea veşnică. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 2, 25)

 • Nu cum [a făcut] Cáin, care era de la Cel Rău şi l-a ucis pe fratele său. Şi pentru care motiv l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său, drepte. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 3, 12)

 • Vreau să vă reamintesc – deşi ştiţi toate aceste lucruri – că Domnul, după ce a salvat poporul din Egipt o dată pentru totdeauna, la urmă i-a făcut să piară pe cei necredincioşi, (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 5)

 • ca să facă judecata împotriva tuturor şi să condamne orice făptură pentru toate faptele nelegiuirii lor pe care le-au făcut şi pentru toate [cuvintele] grele pe care ei, păcătoşii nelegiuiţi, le-au spus împotriva lui”. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 15)

 • Revelaţia lui Isus Cristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să arate slujitorilor săi cele ce trebuie să fie în curând. El a făcut-o cunoscută trimiţând-o prin îngerul lui slujitorului său Ioan, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 1)

 • şi ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său, lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 6)

 • şi i-ai făcut pentru Dumnezeul nostru o împărăţie şi preoţi şi vor domni pe pământ”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 10)

 • Când a desfăcut cel de-al şaselea sigiliu, am văzut: s-a făcut un mare cutremur şi soarele s-a făcut negru ca un sac din păr, iar luna întreagă a devenit ca sângele. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 12)

 • Iar când [Mielul] a deschis cel de-al şaptelea sigiliu, s-a făcut tăcere în cer cam o jumătate de oră. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 1)

 • A sunat din trâmbiţă al doilea înger şi ceva ca un munte mare de foc arzând a fost aruncat în mare şi a treia parte din mare s-a făcut sânge (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 8)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina