Gefunden 285 Ergebnisse für: Solomón

 • Solomón îl iubea pe Domnul, mergând după obiceiurile lui Davíd, tatăl său. Numai că oferea pe înălţimi jertfe şi tămâie. (Cartea întâi a Regilor 3, 3)

 • Regele a mers la Gabaón să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălţime. O mie de arderi de tot a adus Solomón pe altarul acela. (Cartea întâi a Regilor 3, 4)

 • La Gabaón, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomón noaptea. Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau!”. (Cartea întâi a Regilor 3, 5)

 • Solomón a răspuns: „Tu ai arătat o mare îndurare faţă de slujitorul tău Davíd, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în adevăr, în dreptate şi în corectitudinea inimii faţă de tine. Ai păstrat pentru el această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu care stă pe tronul său, cum este astăzi. (Cartea întâi a Regilor 3, 6)

 • Cererea aceasta a fost plăcută în ochii Domnului pentru că Solomón a cerut lucrul acesta. (Cartea întâi a Regilor 3, 10)

 • Apoi Solomón s-a trezit. Şi, iată, a fost un vis! Solomón a venit la Ierusalím şi a stat înaintea arcei alianţei Domnului. A adus arderi de tot, a oferit jertfe de împăcare şi a dat un ospăţ tuturor slujitorilor lui. (Cartea întâi a Regilor 3, 15)

 • Regele Solomón a domnit peste tot Israélul. (Cartea întâi a Regilor 4, 1)

 • Solomón avea doisprezece administratori peste tot Israélul. Ei se îngrijeau de rege şi de palatul lui; fiecare se îngrijea timp de o lună pe an. (Cartea întâi a Regilor 4, 7)

 • Fiul lui Abínadab, întregul Nafát- Dor. Tafát, fiica lui Solomón, era soţia lui. (Cartea întâi a Regilor 4, 11)

 • Ahimáaţ, în Neftáli. El o luase de soţie pe Basmát, fiica lui Solomón. (Cartea întâi a Regilor 4, 15)

 • (4,21) Solomón domnea peste toate regatele de la Râu, de la ţinutul filisténilor şi până la hotarul Egiptului. Ei i-au adus daruri şi i-au slujit lui Solomón tot timpul vieţii lui. (Cartea întâi a Regilor 5, 1)

 • (4,22) Hrana lui Solomón pentru fiecare zi era de treizeci de kor de făină aleasă şi treizeci de kor de făină obişnuită, (Cartea întâi a Regilor 5, 2)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina