Gefunden 285 Ergebnisse für: Solomón

 • Solomón şi-a construit casa şi a terminat-o în treisprezece ani. (Cartea întâi a Regilor 7, 1)

 • Casa în care locuia avea o altă curte în interiorul vestibulului, lucrată la fel; a făcut o [altă] casă, la fel ca vestibulul lui, pentru fiica Faraónului pe care o luase Solomón [de soţie]. (Cartea întâi a Regilor 7, 8)

 • Regele Solomón a trimis şi l-a adus pe Hirám din Tir, (Cartea întâi a Regilor 7, 13)

 • fiul unei văduve din tribul lui Neftáli. Tatăl său era un om din Tir. Era lucrător în bronz, plin de înţelepciune, îndemânare şi pricepere ca să facă orice lucrare din bronz. El a venit la regele Solomón şi i-a făcut toate lucrările. (Cartea întâi a Regilor 7, 14)

 • Hirám a făcut lighenele, lopeţile şi farfuriile. Hirám a terminat de făcut toată lucrarea pe care a avut-o de făcut pentru regele Solomón, pentru casa Domnului: (Cartea întâi a Regilor 7, 40)

 • oalele, lopeţile şi cazanele. Toate aceste lucruri pe care le-a făcut regelui Solomón pentru casa Domnului erau din bronz lustruit. (Cartea întâi a Regilor 7, 45)

 • Solomón a lăsat [necântărite] toate aceste instrumente, căci erau foarte multe şi nu s-a cunoscut greutatea bronzului. (Cartea întâi a Regilor 7, 47)

 • Solomón a făcut toate instrumentele pentru casa Domnului: altarul din aur şi masa lui din aur pe care erau pâinile punerii înainte; (Cartea întâi a Regilor 7, 48)

 • Şi s-a terminat lucrarea pe care a făcut-o regele Solomón la casa Domnului. Solomón a adus toate [lucrurile] sfinte ale lui Davíd, tatăl său: argintul, aurul şi vasele, şi le-a pus în vistieriile casei Domnului. (Cartea întâi a Regilor 7, 51)

 • Atunci i-a adunat Solomón la Ierusalím pe bătrânii lui Israél şi pe toate căpeteniile triburilor, pe capii de familie ai fiilor lui Israél ca să mute arca alianţei Domnului din cetatea lui Davíd, adică Sión. (Cartea întâi a Regilor 8, 1)

 • Toţi oamenii lui Israél s-au adunat la regele Solomón pentru sărbătoarea din luna Etánim, care este a şaptea lună. (Cartea întâi a Regilor 8, 2)

 • Regele Solomón şi toată adunarea lui Israél care era cu el stăteau înaintea arcei şi aduceau jertfe din turmă şi din cireadă, care nu se puteau număra, nici calcula cât de multe erau. (Cartea întâi a Regilor 8, 5)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina