Gefunden 2813 Ergebnisse für: Domnului

 • şi le-a poruncit, zicând: „Aşa să spuneţi domnului meu Esáu: «Aşa vorbeşte servitorul tău Iacób: ‹Am locuit ca străin împreună cu Lában şi am rămas la el până acum; (Cartea Genezei 32, 5)

 • am boi, măgari, oi, servitori şi servitoare şi trimit să facă cunoscut domnului meu ca să afle har în ochii tăi› »”. (Cartea Genezei 32, 6)

 • să spui: «Ale servitorului tău Iacób; ele sunt un dar trimis domnului meu Esáu; iată, vine şi el în urma noastră!»”. (Cartea Genezei 32, 19)

 • Er, întâiul-născut al lui Iúda, a fost rău în ochii Domnului; şi Domnul l-a făcut să moară. (Cartea Genezei 38, 7)

 • Ceea ce făcea el era rău înaintea Domnului, care a făcut ca şi el să moară. (Cartea Genezei 38, 10)

 • După ce l-a pus peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egiptéanului de dragul lui Iosíf; şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el în casă şi pe câmp. (Cartea Genezei 39, 5)

 • Să moară acela dintre servitorii tăi la care se va găsi şi noi înşine să fim sclavi ai domnului nostru!”. (Cartea Genezei 44, 9)

 • Iúda a răspuns: „Ce să spunem domnului nostru? Ce să mai vorbim? Cum să ne îndreptăţim? Dumnezeu a descoperit nelegiuirea servitorilor tăi. Iată, suntem sclavi ai domnului nostru: şi noi, şi acela în mâna căruia s-a găsit cupa!”. (Cartea Genezei 44, 16)

 • Iúda s-a apropiat de el şi i-a spus: „Te rog, domnul meu, îngăduie slujitorului tău să vorbească înaintea domnului meu fără ca mânia ta să se aprindă împotriva slujitorului tău; căci tu eşti ca Faraón. (Cartea Genezei 44, 18)

 • Noi am răspuns domnului meu: «Noi avem un tată bătrân şi un frate mai mic, care i s-a născut la bătrâneţe. Fratele lui a murit, iar el a rămas singurul copil al mamei sale şi tatăl său îl iubeşte». (Cartea Genezei 44, 20)

 • Noi am zis domnului meu: «Băiatul nu-l poate părăsi pe tatăl său; căci dacă îşi va părăsi tatăl, acesta va muri». (Cartea Genezei 44, 22)

 • Când am urcat la slujitorul tău, tatăl meu, i-am făcut cunoscute cuvintele domnului meu. (Cartea Genezei 44, 24)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina