Gefunden 2813 Ergebnisse für: Domnului

 • Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată zona Iordánului era bine udată, căci înainte ca Domnul să fi nimicit Sodóma şi Gomóra, ea era ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului, cum mergi spre Ţoár. (Cartea Genezei 13, 10)

 • Oamenii din Sodóma erau răi şi foarte păcătoşi în faţa Domnului. (Cartea Genezei 13, 13)

 • Abrám şi-a ridicat corturile, a mers şi s-a stabilit la terebinţii din Mamré, care sunt lângă Hebrón. Şi a zidit acolo un altar Domnului. (Cartea Genezei 13, 18)

 • După aceste lucruri, cuvântul Domnului a fost către Abrám într-o viziune, zicând: „Nu te teme, Abrám! Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare”. (Cartea Genezei 15, 1)

 • Dar, iată, cuvântul Domnului [a fost] către el, zicând: „Nu te va moşteni acesta! Căci cel care va ieşi din măruntaiele tale, el te va moşteni”. (Cartea Genezei 15, 4)

 • Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă, în pustiu, la izvorul de pe drumul spre Şur. (Cartea Genezei 16, 7)

 • Şi îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te ei!”. (Cartea Genezei 16, 9)

 • Îngerul Domnului i-a zis: „Voi înmulţi descendența ta, încât nu va putea fi numărată din pricina mulţimii!”. (Cartea Genezei 16, 10)

 • Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, tu ai zămislit şi vei naşte un fiu! Îi vei pune numele Ismaél, pentru că Domnul te-a ascultat în umilirea ta. (Cartea Genezei 16, 11)

 • Ea i-a dat un nume Domnului care-i vorbise: „Tu eşti El Roí”, căci a zis: „Oare nu l-am văzut aici pe cel care m-a văzut?”. (Cartea Genezei 16, 13)

 • căci l-am ales ca el să lase poruncă fiilor săi şi casei sale de după el să păstreze calea Domnului şi să facă dreptate şi judecată, pentru ca Domnul să ducă la îndeplinire ceea ce i-a spus lui Abrahám”. (Cartea Genezei 18, 19)

 • Bărbaţii s-au întors de acolo şi au mers spre Sodóma, în vreme ce Abrahám stătea [încă] înaintea Domnului. (Cartea Genezei 18, 22)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina