1. În pat, în [timpul] nopţilor, l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit.

2. M-am ridicat şi am înconjurat cetatea, pe străzi şi în pieţe l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit.

3. M-au găsit străjerii care înconjoară cetatea [și i-am întrebat]: „L-aţi văzut pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu?”.

4. Abia trecusem de ei şi l-am găsit pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu; l-am apucat şi nu l-am lăsat până când nu l-am făcut să intre în casa mamei mele, în camera celei care m-a zămislit.

5. Vă conjur, fiice ale Ierusalímului, pe gazelele şi pe cerboaicele câmpului: n-o deşteptaţi, nu treziţi iubirea până când îi place ei!

6. Cine este aceasta care urcă din pustiu ca nişte coloane de fum, parfumată cu mir şi tămâie şi cu toate pomezile negustorilor?

7. Iată lectica lui Solomón: şaizeci de viteji sunt în jurul ei, dintre cei mai viteji din Israél.

8. Toţi apucă sabia şi sunt învăţaţi pentru luptă; fiecare are sabia lui la coapsă, ca să nu se teamă [în timpul] nopţilor.

9. Regele Solomón şi-a făcut un baldachin de lemn din Libán.

10. Coloanele le-a făcut din argint, suportul, din aur; scaunul său, din purpură, iar interiorul, ornat cu iubirea fiicelor Ierusalímului.

11. Ieşiţi şi priviţi, fiice ale Siónului, la regele Solomón! El are coroana cu care l-a încoronat mama lui în ziua căsătoriei lui şi în ziua bucuriei inimii sale.

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina