1. În pat, în [timpul] nopţilor, l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit.

2. M-am ridicat şi am înconjurat cetatea, pe străzi şi în pieţe l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit.

3. M-au găsit străjerii care înconjoară cetatea [și i-am întrebat]: „L-aţi văzut pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu?”.

4. Abia trecusem de ei şi l-am găsit pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu; l-am apucat şi nu l-am lăsat până când nu l-am făcut să intre în casa mamei mele, în camera celei care m-a zămislit.

5. Vă conjur, fiice ale Ierusalímului, pe gazelele şi pe cerboaicele câmpului: n-o deşteptaţi, nu treziţi iubirea până când îi place ei!

6. Cine este aceasta care urcă din pustiu ca nişte coloane de fum, parfumată cu mir şi tămâie şi cu toate pomezile negustorilor?

7. Iată lectica lui Solomón: şaizeci de viteji sunt în jurul ei, dintre cei mai viteji din Israél.

8. Toţi apucă sabia şi sunt învăţaţi pentru luptă; fiecare are sabia lui la coapsă, ca să nu se teamă [în timpul] nopţilor.

9. Regele Solomón şi-a făcut un baldachin de lemn din Libán.

10. Coloanele le-a făcut din argint, suportul, din aur; scaunul său, din purpură, iar interiorul, ornat cu iubirea fiicelor Ierusalímului.

11. Ieşiţi şi priviţi, fiice ale Siónului, la regele Solomón! El are coroana cu care l-a încoronat mama lui în ziua căsătoriei lui şi în ziua bucuriei inimii sale.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina