1. Pune trâmbița la gură! Vin ca un vultur peste casa Domnului, din cauză că au încălcat alianța mea și s-au răzvrătit împotriva legii mele.

2. Ei vor striga la mine: „Dumnezeule, noi, Israél, te cunoaștem!”.

3. Israél a respins binele; dușmanul îl va urmări.

4. Și-au făcut regi, dar nu de la mine; și-au făcut căpetenii, și eu nu am știut. Cu argintul și aurul lor și-au făcut idoli, ca să fie nimiciți.

5. Te-a respins vițelul tău, Samaría! Mânia mea se aprinde împotriva lor! Până când nu vor putea să se curețe?

6. Căci din Israél este el: un meșteșugar l-a făcut, și el nu este Dumnezeu. Bucăți va fi vițelul din Samaría!

7. Au semănat vânt și au cules furtună; nu au niciun fir de grâu: dacă ar răsări, nu ar face făină. Chiar dacă ar face, ar înghiți-o străinii.

8. Israél este înghițit. Acum a ajuns printre neamuri ca un vas în care nu-ți găsești plăcerea.

9. Căci ei au urcat în Asíria ca un măgar care se separă. Efraím și-a tocmit iubiții.

10. Chiar dacă tocmesc printre neamuri, îi voi aduna, dar peste puțin [timp] ei vor începe să se întineze sub greutatea regelui căpeteniilor.

11. Pentru că Efraím a înmulțit altarele ca să păcătuiască, altarele sunt pentru el ca să-l ducă la păcat.

12. I-am scris multe [lucruri] în legea mea, dar au fost socotite ca străine.

13. Preferă să jertfească jertfe și să mănânce carne, dar Domnului nu-i place. Acum își va aminti de nelegiuirea lor și va pedepsi păcatul lor: se vor întoarce în Egipt.

14. Israél l-a uitat pe Cel care l-a făcut și a construit palate; Iúda și-a înmulțit cetățile întărite, dar eu voi trimite foc în cetățile lor și va devora palatele lor.

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina