1. Pune trâmbița la gură! Vin ca un vultur peste casa Domnului, din cauză că au încălcat alianța mea și s-au răzvrătit împotriva legii mele.

2. Ei vor striga la mine: „Dumnezeule, noi, Israél, te cunoaștem!”.

3. Israél a respins binele; dușmanul îl va urmări.

4. Și-au făcut regi, dar nu de la mine; și-au făcut căpetenii, și eu nu am știut. Cu argintul și aurul lor și-au făcut idoli, ca să fie nimiciți.

5. Te-a respins vițelul tău, Samaría! Mânia mea se aprinde împotriva lor! Până când nu vor putea să se curețe?

6. Căci din Israél este el: un meșteșugar l-a făcut, și el nu este Dumnezeu. Bucăți va fi vițelul din Samaría!

7. Au semănat vânt și au cules furtună; nu au niciun fir de grâu: dacă ar răsări, nu ar face făină. Chiar dacă ar face, ar înghiți-o străinii.

8. Israél este înghițit. Acum a ajuns printre neamuri ca un vas în care nu-ți găsești plăcerea.

9. Căci ei au urcat în Asíria ca un măgar care se separă. Efraím și-a tocmit iubiții.

10. Chiar dacă tocmesc printre neamuri, îi voi aduna, dar peste puțin [timp] ei vor începe să se întineze sub greutatea regelui căpeteniilor.

11. Pentru că Efraím a înmulțit altarele ca să păcătuiască, altarele sunt pentru el ca să-l ducă la păcat.

12. I-am scris multe [lucruri] în legea mea, dar au fost socotite ca străine.

13. Preferă să jertfească jertfe și să mănânce carne, dar Domnului nu-i place. Acum își va aminti de nelegiuirea lor și va pedepsi păcatul lor: se vor întoarce în Egipt.

14. Israél l-a uitat pe Cel care l-a făcut și a construit palate; Iúda și-a înmulțit cetățile întărite, dar eu voi trimite foc în cetățile lor și va devora palatele lor.

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina