1. Ţofár din Naamáh a luat cuvântul şi a zis:

2. „Pentru aceasta gândurile mele se întorc în mine şi din această cauză mă grăbesc:

3. Am auzit mustrări care mă înjosesc şi duhul priceperii mele mă face să răspund.

4. Oare nu ştii aceasta: dintotdeauna, de când omul a fost pus pe pământ,

5. strigătul de bucurie al celor nelegiuiţi este scurt şi veselia celui făţarnic este doar pentru o clipă.

6. Chiar dacă măreţia lui s-ar înălţa până la ceruri şi capul lui ar atinge norii,

7. va pieri pentru totdeauna ca excrementele sale, iar cei care l-au văzut vor zice: «Unde este?».

8. Va zbura ca un vis şi nu va mai fi găsit, va fi alungat ca o viziune de noapte.

9. Ochiul care-l căuta cu privirea nu-l va mai [zări] şi nu va mai observa locul lui.

10. Fiii săi îi vor plăti pe cei săraci şi mâinile lor vor da înapoi bogăţia sa.

11. Oasele lui sunt pline de vigoarea tinereţii şi se va odihni cu el pe ţărână.

12. Chiar dacă răul era dulce în gura lui, îl va ascunde sub limba sa.

13. Îl va păstra şi nu-l va abandona, îl va menţine în cerul gurii sale.

14. Hrana lui, în măruntaiele lui, se va transforma în venin de viperă în interiorul lui.

15. A înghiţit bogăţia, dar o va vărsa, Dumnezeu o va izgoni din sânul său.

16. Va suge otravă de viperă şi limba de şarpe îl va ucide.

17. Nu va mai vedea în văi râuri şi torente de miere şi de unt.

18. El va da înapoi câştigul şi nu-l va înghiţi; de bogăţia schimbului său nu se va bucura.

19. Pentru că i-a zdrobit, i-a abandonat pe cei săraci şi a jefuit casa pe care nu a construit-o.

20. Pentru că nu a ştiut să fie liniştit în sânul său, de ceea ce el dorea, nu va scăpa.

21. Nu s-a salvat nimic de la lăcomia lui: de aceea nu va dura bunăstarea lui.

22. În plinătatea abundenţei sale, va fi strâmtorat şi toate mâinile celui care suferă vor veni peste el.

23. Când îşi va umple sânul, [Dumnezeu] va trimite împotriva lui mânia sa aprinsă, o va face să plouă peste el, în carnea lui.

24. Dacă va fugi de arma de fier, îl va străpunge arcul de bronz.

25. Trage şi scoate [săgeata] din spatele lui. Şi când strălucirea [săgeţii iese] din fierea lui, spaimele vin asupra lui.

26. Tot întunericul se ascunde peste ce a adunat el: va devora un foc peste care nu s-a suflat, va fi distrus ce a rămas în cortul său.

27. Cerurile vor dezvălui nelegiuirea lui şi pământul se va ridica împotriva lui.

28. Va descoperi produsele casei sale, se vor scurge în ziua mâniei lui.

29. Aceasta este partea omului nelegiuit de la Dumnezeu, moştenirea hotărâtă lui de Dumnezeu”.

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina