Znaleziono 261 Wyniki dla: Doma

 • Pred asirskim je kraljem uklonio iz Jahvina Doma Subotnji hodnik koji bijahu sagradili i vanjski kraljevski prilaz. (Druga knjiga o kraljevima 16, 18)

 • Sagradio je žrtvenike svoj nebeskoj vojsci u oba predvorja Doma Jahvina. (Druga knjiga o kraljevima 21, 5)

 • drvodjelje, graditelje i zidare, i da se kupuje drvo i kamenje klesano što je potrebno za popravak Doma. (Druga knjiga o kraljevima 22, 6)

 • Izvan Jeruzalema iznio je iz Doma Jahvina, u dolinu kidronsku, Ašeru i spalio ju je u dolini kidronskoj, satro u prah, a prah bacio na groblje sinova puèkih. (Druga knjiga o kraljevima 23, 6)

 • Osim toga, sve bajaèe i sve vraèare, sve kuæne bogove i idole i sve sramote koje se mogu vidjeti u zemlji judejskoj i Jeruzalemu - sve je to Jošija uklonio da izvrši rijeèi Zakona, zapisane u knjizi koju je našao Hilkija, sveæenik Doma Jahvina. (Druga knjiga o kraljevima 23, 24)

 • On je odnio sve iz riznice Doma Jahvina i iz riznica kraljevskog dvora i razbio je sve zlatne predmete koje je Salomon, kralj Izraela, naèinio za Svetište Jahvino. Tako se ispunila rijeè Jahvina. (Druga knjiga o kraljevima 24, 13)

 • Književnièke obitelji koje su živjele u Jabesu bile su: Tiraæani, Simeaæani, Sukaæani. To su Kinejci koji su potekli od Hamata, oca Rekabova doma. (Prva knjiga Ljetopisa 2, 55)

 • Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubova sina, predstojnik Doma Božjeg. (Prva knjiga Ljetopisa 9, 11)

 • Oni i njihovi sinovi èuvali su stražu na vratima Doma Jahvina, Doma Šatora. (Prva knjiga Ljetopisa 9, 23)

 • Samo su èetiri vratarska predstojnika bila neprestano u službi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Božjega Doma. (Prva knjiga Ljetopisa 9, 26)

 • Noæivali su oko Božjega Doma jer im je bila dužnost da stražare i da otkljuèavaju svako jutro. (Prva knjiga Ljetopisa 9, 27)

 • David zapovjedi da se skupe stranci koji su bili u izraelskoj zemlji i odredi klesare da propisno klešu kamenje za gradnju Doma Božjeg. (Prva knjiga Ljetopisa 22, 2)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina