Znaleziono 261 Wyniki dla: Doma

  • Jahve æe najprije spasiti Judine šatore da se ponos doma Davidova i ponos Jeruzalemaca ne izdigne iznad Jude. (Zaharija 12, 7)

  • I plakat æe zemlja, svaka porodica napose, i žene njihove napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose; (Zaharija 12, 12)

  • porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Šimejeva napose, i žene njihove napose; (Zaharija 12, 13)

  • Poðite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! (Evanðelje po Mateju 10, 6)

  • On odgovori: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova." (Evanðelje po Mateju 15, 24)

  • k djevici zaruèenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. (Evanðelje po Luki 1, 27)

  • Tako i Josip, buduæi da je bio iz doma i loze Davidove, uziðe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - (Evanðelje po Luki 2, 4)

  • Vjerom Noa, upuæen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjernièke pravednosti. (Poslanica Hebrejima 11, 7)

  • Ta vrijeme je da zapoène Sud - od doma Božjega. No ako veæ od vas zapoèinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanðelju? (Prva Petrova poslanica 4, 17)


“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina