Znaleziono 3019 Wyniki dla: zis

 • când a zis: «Du-te la poporul acesta şi spune-i: ‹de auzit veţi auzi, dar nu veţi înţelege. De privit veţi privi, dar nu veţi vedea. (Faptele Apostolilor 28, 26)

 • şi, mulţumind, a frânt-o şi a zis: „Acesta este trupul meu cel care este pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea!”. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Paul către Corinténi 11, 24)

 • Într-adevăr, Dumnezeu, care a zis: „Să strălucească lumina din întuneric!”, el însuşi a strălucit în inimile noastre pentru luminarea cunoaşterii gloriei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Cristos. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Paul către Corinténi 4, 6)

 • dar el mi-a zis: „Îţi este suficient harul meu, căci puterea mea se împlineşte în slăbiciune”. Aşadar, mă voi lăuda cu mai multă bucurie în slăbiciunile mele ca să locuiască în mine puterea lui Cristos. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Paul către Corinténi 12, 9)

 • Acestea auziseră numai: „Cel care ne persecuta odinioară acum vesteşte credinţa pe care căuta atunci să o distrugă”. (Scrisoarea sf. apostol Paul către Galaténi 1, 23)

 • El este mai înainte de toate şi toate subzistă în el. (Scrisoarea sf. apostol Paul către Coloséni 1, 17)

 • Şi căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: „Şezi la dreapta mea până când voi pune pe duşmanii tăi scăunel sub picioarele tale!”? (Scrisoarea către Evrei 1, 13)

 • De fapt, noi care am crezut intrăm în odihnă, aşa cum s-a zis: „Astfel am jurat în mânia mea: nu vor intra în odihna mea”, chiar dacă lucrările erau făcute de la întemeierea lumii. (Scrisoarea către Evrei 4, 3)

 • Aceştia aduc cult unei imagini şi umbre a celor cereşti, după cum i-a fost revelat lui Moise când urma să ridice cortul: „Vezi – i-a zis – să faci toate după modelul care ţi-a fost arătat pe munte!”. (Scrisoarea către Evrei 8, 5)

 • care avea altarul de aur pentru tămâiere, arca alianţei acoperită peste tot cu aur, în care se afla un vas din aur cu mană, toiagul lui Áaron ce înfrunzise şi tablele alianţei. (Scrisoarea către Evrei 9, 4)

 • Atunci am zis: «Iată, vin – în sulul cărţii este scris despre mine – ca să fac voinţa ta, Dumnezeule!»”. (Scrisoarea către Evrei 10, 7)

 • Într-adevăr, îl cunoşteau pe cel care a zis: „A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti”. Şi din nou: „Domnul va judeca poporul său”. (Scrisoarea către Evrei 10, 30)


“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina