Znaleziono 60 Wyniki dla: bătrânilor

 • Iată, eu voi sta înaintea ta acolo, pe stâncă, în Hóreb; tu vei lovi stânca şi va ieşi din ea apă şi poporul va bea”. Moise a făcut aşa în văzul bătrânilor lui Israél. (Cartea Exodului 17, 6)

 • Şi le-a zis bătrânilor: ,,Aşteptaţi-ne aici până ne vom întoarce la voi! Iată, Áaron şi Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo problemă, să meargă la ei!”. (Cartea Exodului 24, 14)

 • Moáb le-a zis bătrânilor lui Madián: „Mulţimea aceasta va devora tot ceea ce este în jurul nostru aşa cum boul devorează verdeaţa de pe câmp”. În timpul acela Bálac, fiul lui Ţipór, era rege în Moáb. (Cartea Numerilor 22, 4)

 • Să spună bătrânilor cetăţii: «Fiul nostru este neascultător şi nesupus, nu ascultă de glasul nostru şi este lacom şi beţiv»! (Cartea Deuteronómului 21, 20)

 • atunci tatăl tinerei şi mama ei să ia semnele fecioriei tinerei şi să le aducă înaintea bătrânilor cetăţii, la poartă! (Cartea Deuteronómului 22, 15)

 • Tatăl fetei să spună bătrânilor: «Am dat-o pe fiica mea omului acestuia ca soţie, dar el a urât-o; (Cartea Deuteronómului 22, 16)

 • şi, iată, el o învinuieşte de lucruri ruşinoase, spunând: ‹Nu am găsit la fiica ta semnele fecioriei›; dar acestea sunt semnele fecioriei fiicei mele». Ei să întindă pânza în faţa bătrânilor cetăţii! (Cartea Deuteronómului 22, 17)

 • atunci cumnata lui să se apropie de el în faţa bătrânilor, să-i scoată sandala din picior, să-l scuipe în faţă şi să zică: «Aşa se face omului care nu vrea să ridice casă fratelui său»! (Cartea Deuteronómului 25, 9)

 • Moise a scris legea aceasta şi a dat-o preoţilor, fiii lui Lévi, care poartă arca alianţei Domnului, şi tuturor bătrânilor lui Israél. (Cartea Deuteronómului 31, 9)

 • [Ucigaşul] să fugă într-una din aceste cetăţi, să stea la intrare, la poarta cetăţii, şi să le vorbească despre situaţia lui bătrânilor acelei cetăţi; ei să-l primească la ei în cetate, să-i dea un loc unde să locuiască cu ei! (Cartea lui Iósue 20, 4)

 • Israél l-a slujit pe Domnul în tot timpul vieţii lui Iósue şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iósue şi care cunoşteau tot ce făcuse Domnul pentru Israél. (Cartea lui Iósue 24, 31)

 • Israél l-a slujit pe Domnul în tot timpul vieţii lui Iósue şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iósue şi care au văzut toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israél. (Cartea Judecătorilor 2, 7)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina