Znaleziono 1368 Wyniki dla: Regele

 • În zilele lui Amrafél, regele din Şineár, Arióc, regele din Elasár, Chedárlaomér, regele din Elám, şi Tideál, regele din Goím, (Cartea Genezei 14, 1)

 • au făcut război cu Béra, regele din Sodóma, cu Bírşa, regele din Gomóra, cu Şineáb, regele din Admá, cu Şeméber, regele din Ţeboím şi cu regele din Béla, adică din Ţoár. (Cartea Genezei 14, 2)

 • Au ieşit regele din Sodóma, regele din Gomóra, regele din Admá, regele din Ţeboím şi regele din Béla, adică din Ţoár, şi s-au aşezat în linie de luptă împotriva lor în valea Sidím, (Cartea Genezei 14, 8)

 • împotriva lui Chedárlaomér, regele din Elám, a lui Tideál, regele din Goím, a lui Amrafél, regele din Şineár şi a lui Arióc, regele din Elasár; patru regi împotriva a cinci. (Cartea Genezei 14, 9)

 • Valea Sidím era [plină] cu fântâni, fântâni de smoală. Regele Sodómei şi al Gomórei au fugit şi au căzut acolo, iar cei rămaşi au fugit spre munţi. (Cartea Genezei 14, 10)

 • Regele Sodómei i-a ieşit în întâmpinare la întoarcerea lui, după ce i-a lovit pe Chedárlaomér şi pe regii care erau cu el, în valea Şavé, adică în Valea Regelui. (Cartea Genezei 14, 17)

 • Melchísedec, regele din Salém, a adus pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt. (Cartea Genezei 14, 18)

 • Regele Sodómei i-a zis lui Abrám: „Dă-mi oamenii şi ia averea pentru tine!”. (Cartea Genezei 14, 21)

 • Abrahám zicea despre Sára, soţia sa: „Este sora mea!”. Abimélec, regele din Gherár, a trimis şi a luat-o pe Sára. (Cartea Genezei 20, 2)

 • În ţară a fost o foamete, alta decât foametea dintâi care fusese în zilele lui Abrahám. Isáac s-a dus la Abimélec, regele filisténilor, la Gherár. (Cartea Genezei 26, 1)

 • După ce petrecuseră acolo mai multe zile, Abimélec, regele filisténilor, [a privit] pe fereastră şi a văzut şi, iată, Isáac jucându-se cu Rebéca, soţia sa. (Cartea Genezei 26, 8)

 • După aceste lucruri, paharnicul regelui Egiptului şi pitarul au păcătuit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului. (Cartea Genezei 40, 1)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina