Znaleziono 385 Wyniki dla: Fraţii

 • Popoarele să-ţi slujească, neamurile să se prosterneze în faţa ta! Fii stăpân peste fraţii tăi şi să se prosterneze în faţa ta fiii mamei tale! Blestemat să fie cel ce te va blestema şi binecuvântat să fie cel care te va binecuvânta!”. (Cartea Genezei 27, 29)

 • Isáac a răspuns şi i-a zis lui Esáu: „Iată, l-am făcut stăpân peste tine, iar pe toţi fraţii lui i-am făcut slujitorii lui, cu grâu şi must l-am sprijinit: pentru tine ce pot să mai fac, fiul meu?”. (Cartea Genezei 27, 37)

 • Iacób le-a zis: „Fraţii mei, de unde sunteţi voi?”. Ei au răspuns: „Suntem din Harán”. (Cartea Genezei 29, 4)

 • I-a luat cu el pe fraţii săi, l-a urmărit cale de şapte zile şi l-a ajuns la muntele Galaád. (Cartea Genezei 31, 23)

 • Lában l-a ajuns pe Iacób. Iacób îşi fixase cortul pe munte; şi tot pe muntele Galaád şi l-a fixat şi Lában cu fraţii lui. (Cartea Genezei 31, 25)

 • Iacób a adus o jertfă pe munte şi i-a chemat pe fraţii lui să mănânce pâine; ei au mâncat pâine şi au petrecut [noaptea] pe munte. (Cartea Genezei 31, 54)

 • A treia zi, pe când ei erau încă suferinzi, cei doi fii ai lui Iacób, Simeón şi Lévi, fraţii Dinei, şi-au luat fiecare sabia, au venit asupra cetăţii care [se credea] în siguranţă şi i-au ucis pe toţi cei de parte bărbătească. (Cartea Genezei 34, 25)

 • Acestea sunt generațiile lui Iacób. Iosíf, când avea şaptesprezece ani, era păstor împreună cu fraţii lui la turmă; fiind el tânăr, era cu fiii Bílhăi şi cu fiii Zílpei, soţiile tatălui său. Iosíf venea la tatăl lor cu ceea ce se vorbea rău despre părinții lor. (Cartea Genezei 37, 2)

 • Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fraţii şi îl urau. Nu puteau să-i vorbească în pace. (Cartea Genezei 37, 4)

 • Fraţii lui i-au zis: „Oare vei fi rege peste noi? Oare vei domni peste noi?”. Şi l-au urât şi mai mult din cauza viselor lui şi a cuvintelor lui. (Cartea Genezei 37, 8)

 • L-a povestit tatălui său şi fraţilor săi şi tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: „Ce este cu visul acesta pe care l-ai visat? Oare vom merge eu, mama ta şi fraţii tăi să ne prosternăm în faţa ta până la pământ?”. (Cartea Genezei 37, 10)

 • Fraţii săi îl invidiau, dar tatăl său păstra acest cuvânt. (Cartea Genezei 37, 11)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina