1. Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju?

2. Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rotÄe protiv Jahve i Pomazanika njegova:

3. "Skršimo okove njihove i jaram njihov zbacimo!"

4. Smije se onaj što na nebu stoluje, Gospod im se podruguje.

5. Tad im veli u svom gnjevu, žestinom ih on zbunjuje:

6. "TÓa ja kralja svog postavih nad Sionom, svojom svetom gorom."

7. Obznanjujem odluku Jahvinu: Gospodin mi reèe: "Ti si sin moj, danas te rodih.

8. Zatraži samo, i dat æu ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske.

9. Vladat æeš njima palicom gvozdenÄom i razbit ih kao sud lonèarski."

10. Opametite se sada, vi kraljevi, Urazumite se, suci zemaljski.

11. Služite Jahvi sa strahom, s trepetom se pokorite njemu,

12. da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, kad uskoro plane srdžba njegova. Blago svima koji se njemu utjeèu!

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina