1. Efraím mă înconjoară cu minciuni, casa lui Israél, cu înşelătorii. Iúda este încă în căutare alături de Dumnezeu, alături de cele sfinte în adevăr.

2. Efraím paște vânt și urmărește vântul din răsărit toată ziua. Înmulțește minciuna și violența; încheie alianță cu Asíria și untdelemnul este dus în Egipt.

3. Domnul îl va judeca pe Iúda, îl va pedepsi pe Iacób după căile sale și după faptele lui îl va răsplăti.

4. În pântece l-a apucat de călcâi pe fratele lui și, în vigoarea sa fiind, s-a războit cu Dumnezeu.

5. S-a războit cu îngerul și a învins; a plâns și a cerut îndurare pentru sine. L-a aflat la Bétel și acolo a vorbit cu noi.

6. Domnul este Dumnezeul Sabaót: Domnul este amintirea lui.

7. Iar tu, întoarce-te la Dumnezeul tău, observă bunătatea și judecata și pune-ți speranța în Dumnezeul tău mereu!

8. Canaán are în mâna sa balanțe înșelătoare: îi place să oprime.

9. Efraím spune: „Într-adevăr, m-am îmbogățit, am găsit avere pentru mine. În toate chinurile mele nu au găsit nicio nelegiuire prin care să fi păcătuit”.

10. Iar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului: te voi face să locuiești din nou în corturi, ca în zilele hotărâte [pentru sărbătoare].

11. Eu le-am vorbit profeților și eu am înmulțit viziunile și, prin profeți, am rostit asemănări.

12. Dacă Galaád este nelegiuire, cu adevărat vor fi nimicnicie. La Ghilgál ei jertfesc tauri și altarele lor sunt ca niște grămezi pe brazdele câmpiei.

13. Iacób a fugit în câmpia Arám și Israél a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit [turma].

14. Dar printr-un profet l-a făcut Domnul pe Israél să urce din Egipt și tot printr-un profet a fost păzit.

15. Efraím l-a mâniat pe Domnul prin amărăciuni, dar Domnul va lăsa sângele lui asupra lui și va face să se întoarcă ocara lui peste el.

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina