1. Az Úr így szólt Mózeshez: "Parancsold meg Izrael fiainak, hogy gyûjtsenek adományokat.

2. Mindenkitõl fogadjátok el, aki önként adja.

3. Ilyen dolgokat fogadhattok el: aranyat, ezüstöt, rezet,

4. kék és vörös bíbort, karmazsint, lenvásznat, kecskeszõrt,

5. vörösre festett báránybõrt, finom bõrt, akácfát,

6. olajat a lámpákba, fûszereket a kenethez, finom illatszereket,

7. karneolkövet és más drágaköveket az efod és a melltáska díszítésére.

8. Készíts nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam.

9. Annak a hajléknak a mintájára, és azoknak a felszereléseknek a mintájára készítsd el, amelyeket mutatok neked.

10. Készíts akácfából egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát.

11. Vond be tiszta arannyal - de kívülrõl és belülrõl is egyaránt vond be -, és csinálj rá körül aranypártázatot.

12. Önts négy aranykarikát és erõsítsd a négy lábára: két karikát az egyik, és két karikát a másik oldalon.

13. Azután csinálj akácfa rudakat és borítsd be arannyal.

14. A rudakat dugd be a láda oldalain levõ karikákba, hogy rajtuk vihessék a ládát.

15. A rudak maradjanak a láda karikáiban, nem szabad kihúzni belõlük.

16. Ebbe a ládába helyezd majd el a bizonyítékot, amelyet adni fogok neked.

17. Csináld meg továbbá az engesztelés tábláját tiszta aranyból. Két és fél könyök legyen a hossza, másfél könyök a szélessége.

18. Készíts vert aranyból két kerubot az engesztelés táblájának két végére.

19. Állítsd az egyik kerubot az egyik végére, a másikat a másik végére. Az engesztelés táblájának két végére állítsd a kerubokat.

20. A kerubok szárnya fölfelé legyen széttárva, hogy szárnyukkal befödjék az engesztelés tábláját, az arcuk pedig forduljon egymás felé. A kerubok arca tekintsen az engesztelés táblájára.

21. Az engesztelés tábláját helyezd a láda tetejére. A ládába pedig tedd be a bizonyságot, amelyet adni fogok neked.

22. Ott fogok veled találkozni, s a törvény ládáján álló két kerub között, az engesztelés táblájáról közlöm veled mindazt, amit általad Izrael fiainak mondani akarok.

23. Csinálj továbbá akácfából egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt.

24. Vond be színarannyal, és tégy rá körös-körül aranyszegélyt.

25. Arra erõsíts rá egy tenyérnyi széles keretet, s azt is díszítsd aranyszegéllyel.

26. Csinálj négy aranykarikát, és szereld rá az asztal négy sarkára, minden lábához egyet.

27. Az aranykarikák legyenek a szegély alatt, hogy rudakat lehessen beléjük dugni az asztal hordozására.

28. Készítsd el a rudakat is akácfából és vond be arannyal. Ezek szolgálnak az asztal hordozására.

29. Készítsd el továbbá a tálakat, a csészéket, a kancsókat, amellyekkel az italáldozatot bemutatják. Tiszta aranyból csináld ezeket is.

30. Az asztalon rakd ki elém mindig a felajánlott kenyereket.

31. Készíts színaranyból mécstartót. A mécstartó, a lába és a törzse legyen megmunkált arany. Kelyhei - a bimbó és a szirom - vele egy darabból legyenek.

32. Hat ág jöjjön ki oldalaiból, három az egyik oldalból, három a másik oldalból.

33. Mindegyik ágon legyen három mandulavirág alakú kehely, bimbóval és szirommal: mind a hat ágon, amely a mécstartóból kinyílik.

34. Magán a mécstartón legyen négy mandulavirág alakú kehely bimbóval és szirommal.

35. Egy-egy bimbó legyen két-két ág tövén, mind a három helyen, mind a hat ág alatt, amely a szárból kijön.

36. Bimbói és szirmai egy darabból legyenek, egy darab megmunkált tiszta aranyból.

37. Csinálj hozzá hét mécsest. A mécseseket úgy kell ráhelyezni, hogy az elõtte levõ teret megvilágítsák.

38. A hozzájuk tartozó koppantók és hamutálak is legyenek tiszta aranyból.

39. Egy talentum tiszta aranyat használj fel a mécstartóhoz és kellékeihez.

40. Vigyázz, hogy a szerint a minta szerint készítsd el, amelyet a hegyen mutattam neked.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina