1. Pan tak przemówił do Mojżesza:

2. Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę.

3. Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz,

4. purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią;

5. baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe;

6. oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł;

7. kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału.

8. I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was.

9. Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę.

10. I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia.

11. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce.

12. Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złta i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku.

13. Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem.

14. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej.

15. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane.

16. I włożysz do arki świadectwo, które dam tobie.

17. I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia;

18. dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni.

19. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych.

20. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów.

21. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz świadectwo, które dam tobie.

22. Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.

23. Uczynisz też stół z drzewa akacjowego; jego długość będzie wynosić dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć, a jego wysokość półtora łokcia.

24. Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty.

25. I uczynisz wokoło listwę na cztery palce szeroką i zrobisz wieniec złoty dokoła dla tej listwy.

26. Uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przyprawisz je do czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi.

27. Blisko listwy będą się znajdować cztery pierścienie do włożenia w nie drążków do przenoszenia stołu.

28. A zrobisz te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I będzie się przenosiło stół za ich pomocą.

29. Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego złota.

30. Będziesz zawsze kładł na stole przede Mną chleby pokładne.

31. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły.

32. Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku.

33. Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych - na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.

34. Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami.

35. A pąk jeden będzie pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod dwoma następnymi ramionami świecznika z jednej bryły. Tak niech będzie pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika.

36. Pąki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą wykonane z jednej bryły szczerego złota.

37. I uczynisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi.

38. Szczypce też i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego złota.

39. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego.

40. Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze.

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina