1. Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai.

2. Amikor keletrõl elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek.

3. Így szóltak egymáshoz: "Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki." A tégla épületkõ gyanánt szolgált, a szurok pedig kötõanyagul.

4. Azután így szóltak: "Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!"

5. Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek.

6. Így szólt: "Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják.

7. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!"

8. Az Úr tehát szétszórta õket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését.

9. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét õket az Úr az egész földön.

10. Szem utódai ezek: Amikor Szem 100 éves volt, a vízözön utáni második évben nemzette Arpachsádot.

11. Arpachsád születése után még 500 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

12. Arpachsád 35 éves korában Selákot nemzette.

13. Selák születése után még 403 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

14. Selák 30 éves korában nemzette Hébert.

15. Héber születése után Selák még 403 évig élt, fiai és lányai születtek.

16. Héber 34 éves korában nemzette Peleget.

17. Peleg születése után Héber még 430 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

18. Peleg 30 éves korában nemzette Reut.

19. Reu születése után Peleg még 209 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

20. Reu 32 éves korában Szerugot nemzette.

21. Szerug születése után Reu még 207 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

22. Szerug 30 éves korában nemzette Nachort.

23. Nachor születése után Szerug még 200 évig élt, és fiai meg lányai születtek.

24. Nachor 29 éves korában Terachot nemzette.

25. Terach születése után Nachor még 119 évig élt, fiai meg lányai születtek.

26. Terach 70 éves korában nemzette Ábrámot, Nachort és Háránt.

27. Terach utódai ezek: Terach nemzette Ábrámot, Nachort és Háránt. Hárán fia Lót volt.

28. Hárán meghalt, atyjának, Terachnak életében, hazájában, a kaldeai Úrban.

29. Ábrám és Nachor megnõsültek. Ábrám feleségét Sárainak hívták. Nachor feleségét Milkának. Õ Háránnak, Milka és Jiszka atyjának lánya volt.

30. Sárai azonban meddõ maradt, nem voltak gyermekei.

31. Terach vette fiát, Ábrámot és unokáját, Lótot, Hárán fiát s a menyét, Sárait, fiának, Ábrámnak feleségét, s kivezette õket a kaldeai Úrból. Kivándoroltak Kánaán felé. Amikor Háránba érkeztek, ott letelepedtek.

32. Terach 205 éves korában halt meg Háránban.

"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina