1. Szállj magadba, térj magadba, ó, szeretetre méltatlan nemzet!

2. Mielõtt elûznének benneteket, s eltûnnétek, mint a pelyva; mielõtt rátok zúdulna az Úr izzó haragja, [mielõtt elérkezne hozzátok az Úr haragjának napja]:

3. keressétek az Urat ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr haragjának napján.

4. Gáza bizony lakatlanná válik, Askelon meg pusztasággá. Asdodot fényes nappal ûzik el, Ekront pedig tövestül kitépik.

5. Jaj a tengerpart lakóinak, és a krétaiak nemzetségének! Ezt mondja az Úr nektek: "Megalázlak, filiszteusok földje, lerombollak, kiirtom lakóidat.

6. Legelõ lesz belõled, tengerpart, pásztorok mezeje, és juhok akla.

7. Osztályrészül jutsz majd annak, aki megmarad Júda házából. Kihajtanak oda legeltetni, este pedig lepihennek Askelon házai között, mert az Úr, az õ Istenük meglátogatja õket, és jóra fordítja sorsukat."

8. Hallottam, amint Moáb gyalázkodott, és Ammon fiai káromkodtak: gyalázták népemet, és kérkedtek határaikkal.

9. Ezért - amint igaz, hogy élek! - mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Moáb olyan lesz, mind Szodoma, Ammon fiai pedig, mint Gomorra: a bogáncs birodalmává, sóhalmazzá, pusztasággá mindörökre. Népem maradéka kifosztja õket, aki fennmarad a népbõl, tulajdonul kapja.

10. Kevélységükért ezt kapják majd, mivel gyalázkodtak és hatalmaskodtak a Seregek Urának népe fölött.

11. Rettenetes lesz az Úr hozzájuk. Amikor majd kipusztítja a föld minden istenét, leborulnak elõtte, mindenki a maga hazájában, a népek minden szigete.

12. És ti is, etiópok: átjárja õket a kardom.

13. Kinyújtja kezét észak ellen, romba dönti Asszíriát; Ninivét pusztasággá teszi, kiaszott sivataggá.

14. Nyáj tanyázik benne, mindenféle állat a völgybõl; a pelikán és a sündisznó is szobrai között éjszakázik. Az ablakban bagoly huhog, és a holló a küszöbön, mert cédrus(burkolat)át levették.

15. Ez volna a virágzó város, amely biztonságot élvezett? Amely így szólt szívében: "Csak én! Rajtam kívül nincsen más!" Lám, romhalmazzá vált, vadak tanyájává. Aki csak arra jár, fütyül és a kezét rázza.

“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina