1. Efraim hazugsággal vesz körül, Izrael háza meg hamissággal. [De Júda még ismeri az Istent, és a Szent népének nevezik.]

2. Efraim szelet terel, egész nap a keleti szél után fut. Bõvelkedik a hazugságban és erõszakban, szövetségre lép Asszíriával, olajat szállít Egyiptomnak.

3. Ezért az Úr perbe száll Izraellel, megbünteti Jákobot utai szerint, megfizet neki tettei szerint.

4. Már az anyaméhben félrelökte testvérét, ereje teljében az Istennel küzdött.

5. Küzdött az angyallal és diadalmaskodott, sírt és könyörgött neki. Bételben rátalált, és ott beszélt velünk.

6. Igen, az Úr, a Seregek Istene, Úr az õ neve.

7. Te pedig térj vissza Istenedhez, maradj hûséges, tartsd meg a törvényt, s mindig a te Istenedben reménykedjél.

8. Kánaán hamis mérleget tart kezében, mert szeret csalni.

9. Efraim így szólt: "Nos, meggazdagodtam, egész vagyont szereztem magamnak." De nem marad semmi javaiból, mert vétkek terhelik.

10. Én vagyok az Úr, a te Istened, amióta elhagytad Egyiptom földjét. Újra sátrakban kell majd laknod, mint a találkozás napján;

11. szólni fogok a prófétákhoz, bõven adom a látomásokat, és a próféták által osztom a halált.

12. Gileád csupa gonoszság, tele vannak csalárdsággal. Gilgálban ökröknek áldoznak. Oltáraik ezért kõhalmazzá válnak a szántóföld barázdái mellett.

13. Arám mezejére menekül Jákob, asszonynak szolgál Izrael, asszony nyáját legelteti.

14. Egy próféta által hozta fel az Úr Izraelt Egyiptomból; egy próféta legeltette.

15. Efraim keserûen lázadozott: de a kiontott vér visszaszáll rá, az Úr megtorolja gyalázkodását.

“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina