Fondare 950 Risultati per: pedig

 • de az Úr szava örökre megmarad. Ez pedig az a tanítás, amelyet hirdettek nektek. (Szent Péter I. levele 1, 25)

 • Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok. (Szent Péter I. levele 2, 10)

 • hogy a gonoszokat megbüntessék, a jókat pedig kitüntessék. (Szent Péter I. levele 2, 14)

 • Ha pedig mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyellje, hanem dicsõítse meg az Istent ezzel a névvel. (Szent Péter I. levele 4, 16)

 • Ugyanígy, ti fiatalok, engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. (Szent Péter I. levele 5, 5)

 • A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsõségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerõsíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni. (Szent Péter I. levele 5, 10)

 • a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. (Szent Péter II. levele 1, 7)

 • Ért hozzá az Úr, hogy az Isten szerint élõket kiragadja a kísértésbõl, a gonoszok büntetésével pedig várjon az ítélet napjáig, (Szent Péter II. levele 2, 9)

 • Szeretteim, fõképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket, az, hogy egy nap az Úr elõtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. (Szent Péter II. levele 3, 8)

 • Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk. (Szent János I. levele 5, 15)

 • Mert bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek az ítéletük már rég megíratott; ezek az istentelenek Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, az egyetlen Urat, Urunkat, Jézus Krisztust pedig megtagadják. (Szent Júdás levele 1, 4)

 • Ezek pedig káromolják azt, amit nem ismernek; azok meg, amiket mint az oktalan állatok, ösztönösen ismernek, romlásukra válnak. (Szent Júdás levele 1, 10)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina