Fondare 950 Risultati per: pedig

 • A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják Istent, amint írva van: Azért magasztallak a pogányok között, és zsoltárt zengek nevednek. (Rómaiaknak írt levél 15, 9)

 • Majd pedig: Örüljetek népével együtt, ti pogányok! (Rómaiaknak írt levél 15, 10)

 • Annak pedig, akinek hatalmában áll megerõsíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre õsidõk óta csend borult, (Rómaiaknak írt levél 16, 25)

 • Ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. (Korintusiaknak írt I. levél 3, 23)

 • Ki mond különbnek másoknál? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? (Korintusiaknak írt I. levél 4, 7)

 • Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek hozzátok. Akkor majd meggyõzõdöm a felfuvalkodottaknak nem is a szavairól, hanem az erejérõl. (Korintusiaknak írt I. levél 4, 19)

 • Az étel a gyomorért van, a gyomor az ételért, de Isten mindkettõt elpusztítja. A test azonban nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. (Korintusiaknak írt I. levél 6, 13)

 • Mert a hitetlen férjet megszenteli felesége, és a hitetlen asszonyt megszenteli férje. Különben gyermekeitek tisztátalanok volnának, pedig szentek. (Korintusiaknak írt I. levél 7, 14)

 • Tehát aki férjhez adja hajadon lányát, jól teszi, aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi. (Korintusiaknak írt I. levél 7, 38)

 • Azok közt, akikre a törvény nem vonatkozik, olyan lettem, mint aki a törvényen kívül áll - pedig nem állok Isten törvényén kívül, hanem Krisztus törvényének vagyok alárendelve -, csak hogy megnyerjem a törvény alá nem rendelteket. (Korintusiaknak írt I. levél 9, 21)

 • A versenyzõk valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Õk hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. (Korintusiaknak írt I. levél 9, 25)

 • Szeretném azonban, ha megértenétek, hogy a férfi feje Krisztus, az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig az Isten. (Korintusiaknak írt I. levél 11, 3)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina