Fondare 1251 Risultati per: neki

 • De mi azt feleltük neki, hogy becsületes emberek vagyunk, nem kémek. (Teremtés könyve 42, 31)

 • Amikor József belépett a házba, átadták neki az ajándékot, amit hoztak és földig hajoltak elõtte. (Teremtés könyve 43, 26)

 • Felszolgálták neki és nekik külön, hasonlóképpen az egyiptomiaknak is, akik vele étkeztek. Az egyiptomiak ugyanis nem étkezhetnek együtt a héberekkel, mivel ettõl az egyiptomiak irtóznak. (Teremtés könyve 43, 32)

 • József így szólt testvéreihez: "József vagyok! Él-e még atyám?" De testvérei nem tudtak felelni neki, annyira meglepõdtek, ahogy ráismertek. (Teremtés könyve 45, 3)

 • Sietve térjetek hát vissza atyánkhoz és mondjátok neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten engem Egyiptom egész földjének urává tett. (Teremtés könyve 45, 9)

 • A hír eljutott a fáraó palotájába is: "eljöttek József testvérei". A fáraó és szolgái örültek neki. (Teremtés könyve 45, 16)

 • Hírül hozták neki: "József él, õ parancsol Egyiptom egész földjén." De a szíve hideg maradt, mivel nem hitt nekik. (Teremtés könyve 45, 26)

 • Józsefnek Egyiptom földjén Manassze és Efraim született. Asznát, Poti-Ferasznak, az oni papnak a leánya szülte neki õket. (Teremtés könyve 46, 20)

 • József pedig így szólt testvéreihez és atyja családjához: "Fölmegyek, hírt viszek a fáraónak és jelentem neki: Testvéreim és atyám családja, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám. (Teremtés könyve 46, 31)

 • Mikor József látta, hogy atyja a jobbját Efraim fejére tette, nem tetszett neki. Megfogta atyja kezét, hogy elvegye Efraim fejérõl és Manassze fejére helyezze. (Teremtés könyve 48, 17)

 • Nem tûnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót, és a népek nem engedelmeskednek neki. (Teremtés könyve 49, 10)

 • Íjászok keserûséget okoztak neki, célbavették és veszélybe sodorták. (Teremtés könyve 49, 23)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina