Fondare 1251 Risultati per: neki

 • Ezentúl Ráchellel is együtt élt. Õt jobban szerette, mint Leát. Így még további hét éven át szolgált neki. (Teremtés könyve 29, 30)

 • Újra fogant, és fiút szült. Ezt mondta: "Most végre felém fordul a férjem, mivel három fiút szültem neki." Ezért Lévinek nevezte. (Teremtés könyve 29, 34)

 • Így a szolgálóját feleségül adta neki, és Jákob együtt volt vele. (Teremtés könyve 30, 4)

 • Erre azt mondta Lea: "Isten jó ajándékot adott nekem. Most már nálam marad a férjem, mivel hat fiút szültem neki." Zebulunnak nevezte. (Teremtés könyve 30, 20)

 • Vajon nem olyanok voltunk neki, mint az idegenek, mikor eladott minket, és a pénzt, amit értünk kapott, fölélte? (Teremtés könyve 31, 15)

 • "Ti is így beszéljetek Ézsauhoz, ha találkoztok vele. Ezt mondjátok neki: Jákob, a te szolgád rögtön utánunk jön." Így gondolkodott ugyanis: Az elõttem járót ajándékkal jóindulatra hangolom, és csak azután jelenek meg elõtte. Talán így barátságosan fogad. (Teremtés könyve 32, 21)

 • De õ ezt válaszolta neki: "Uram tudja, hogy a gyerekek még gyengék, s a nyájból meg a barmok közül a szoptató állatok ápolásra szorulnak. Hacsak egy nap is túlságosan megerõltetjük õket, az egész nyáj tönkremegy. (Teremtés könyve 33, 13)

 • Adjátok neki feleségül, lépjetek velünk sógorságba. Adjátok nekünk lányotokat, és vegyétek el a mi lányainkat, (Teremtés könyve 34, 9)

 • Ott oltárt épített, és a helyet elnevezte Bételnek, mivel Isten ott nyilatkoztatta ki magát neki, amikor testvére elõl menekült. (Teremtés könyve 35, 7)

 • Így az Izrael nevet adta neki. Isten tovább beszélt hozzá: "Én vagyok a magasságbeli Isten. Légy termékeny és szaporodj. (Teremtés könyve 35, 11)

 • Nagyon szenvedett vajúdás közben, de a bába azt mondta neki: "Ne félj, most is fiad lett." (Teremtés könyve 35, 17)

 • Mikor élete megszûnõben volt - meg kellett ugyanis halnia -, Benoninak nevezte õt. Az apja azonban a Benjamin nevet adta neki. (Teremtés könyve 35, 18)


“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina