Fondare 195 Risultati per: magad

 • Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. (Teremtés könyve 12, 2)

 • Õ így felelt: "Magad tudod, hogyan szolgáltalak és hogy mi lett állatállományodból. (Teremtés könyve 30, 29)

 • Mózes megjegyezte: "Te magad jelentetted ki: többet nem lépek színed elé." (Kivonulás könyve 10, 29)

 • Felõrlöd magad és a veled levõ népet. A feladat túl terhes számodra, egyedül nem birkózol meg vele. (Kivonulás könyve 18, 18)

 • Mózes ezt felelte az Úrnak: "A nép nem mehet fel a Sínai-hegyre, hiszen te magad figyelmeztettél bennünket: határold körül a hegyet és jelentsd ki szentnek." (Kivonulás könyve 19, 23)

 • Az igazságtalan pertõl tartsd magad távol. Az ártatlant, és akinek igaza van, ne öld meg, viszont a bûnöst ne mentsd fel soha. (Kivonulás könyve 23, 7)

 • Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai. (Kivonulás könyve 28, 1)

 • Áron ezt válaszolta: "Ne haragudj, uram! Te magad is tudod, hogy ez a nép mennyire hajlik a rosszra. (Kivonulás könyve 32, 22)

 • Mózes megjegyezte: "Ha te magad nem jössz velünk, akkor inkább ne is vezess el innét bennünket. (Kivonulás könyve 33, 15)

 • Ha ellenben hûtlen voltál férjedhez, és beszennyezted magad azzal, hogy férjeden kívül valaki más is hált veled -, (Számok könyve 5, 20)

 • A hetedik nap azonban a nyugalom napja, az Úré, a te Istenedé. Akkor hát ne dolgozz, se te, se fiad, se lányod, sem szolgád, sem szolgálód, sem ökröd, sem szamarad, sem semmiféle állatod, sem a házadban tartózkodó idegen, hogy szolgád és szolgálód is pihenhessen, mint te magad. (Második Törvénykönyv 5, 14)

 • Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a te Istened erõs kézzel és kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened a szombat megülését. (Második Törvénykönyv 5, 15)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina