1. Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego.

2. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.

3. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą!

4. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!

5. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi.

6. Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

7. Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków.

8. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

9. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

10. Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

11. Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

12. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni Pańskiej.

13. Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia?

14. Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych!

15. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim!

16. Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie.

17. Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności.

18. Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi.

19. Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.

20. Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia.

21. Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.

22. Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, wrogów sprawiedliwego spotka kara.

23. Pan uwalnia dusze sług swoich, nie dozna kary, kto się doń ucieka.

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina