1. Pieśń pochwalna. Dawida. Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

2. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

3. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.

4. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

5. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.

6. I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

7. Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością.

8. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

9. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

10. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią!

11. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę,

12. aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa.

13. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.

14. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.

15. Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

16. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

17. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

18. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

19. Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

20. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych.

21. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki.

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina