1. Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.

3. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.

4. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano;

5. ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Tam słońcu namiot wystawił,

6. i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.

7. Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios, i nic się nie schroni przed jego żarem.

8. Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka;

9. nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy;

10. bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki; sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne.

11. Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra.

12. Chociaż Twój sługa na nie uważa, w ich przestrzeganiu zysk jest wielki,

13. kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną.

14. Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną! Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku.

15. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina