1. Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.

2. Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:

3. głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami,

4. na harfie dziesięciostrunnej i lirze i pieśnią przy dźwiękach cytry.

5. Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich.

6. Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie, bardzo głębokie Twe myśli!

7. Człowiek nierozumny ich nie zna, a głupiec ich nie pojmuje.

8. Chociaż występni plenią się jak zielsko i złoczyńcy jaśnieją przepychem, i tak [idą] na wieczną zagładę.

9. Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.

10. Bo oto wrogowie Twoi, Panie, bo oto wrogowie Twoi poginą, rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

11. Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu, skropiłeś mnie świeżym olejkiem.

12. Oko moje patrzy na nieprzyjaciół, tych, co powstają na mnie. Słuchają moje uszy moich przeciwników.

13. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.

14. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

15. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni,

16. aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina