1. Aceasta este cartea generaţiilor lui Adám. Când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.

2. Bărbat şi femeie i-a creat. I-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om” în ziua când au fost creaţi.

3. Când avea o sută treizeci de ani, lui Adám i s-a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.

4. După naşterea lui Set, zilele lui Adám au fost de opt sute de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice.

5. Toate zilele pe care le-a trăit Adám au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6. Când avea o sută cinci ani, Set i-a dat naştere lui Énos.

7. După ce i-a dat naştere lui Énos, Set a mai trăit opt sute şapte ani. Şi i s-au născut fii şi fiice.

8. Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9. Când avea nouăzeci de ani, Énos i-a dat naştere lui Chénan.

10. După ce i-a dat naştere lui Chénan, Énos a mai trăit opt sute cincisprezece ani. Şi i s-au născut fii şi fiice.

11. Toate zilele lui Énos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12. Când avea şaptezeci de ani, Chénan i-a dat naştere lui Mahalaleél.

13. După ce i-a dat naştere lui Mahalaleél, Chénan a mai trăit opt sute patruzeci de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice.

14. Toate zilele lui Chénan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.

15. Când era de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleél i-a dat naştere lui Iaréd.

16. După ce i-a dat naştere lui Iaréd, Mahalaleél a mai trăit opt sute treizeci de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice.

17. Toate zilele lui Mahalaleél au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.

18. Când avea o sută şaizeci şi doi de ani, Iaréd i-a dat naştere lui Enóh.

19. După ce i-a dat naştere lui Enóh, Iaréd a mai trăit opt sute de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice.

20. Toate zilele lui Iaréd au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.

21. Când avea şaizeci şi cinci de ani, Enóh i-a dat naştere lui Matúsalem.

22. După ce i-a dat naştere lui Matúsalem, Enóh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice.

23. Toate zilele lui Enóh au fost de trei sute şaizeci şi cinci de ani.

24. Enóh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu a mai fost [văzut], pentru că l-a luat Dumnezeu.

25. Când avea o sută optzeci şi şapte de ani, Matúsalem i-a dat naştere lui Lámeh.

26. După ce i-a dat naştere lui Lámeh, Matúsalem a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice.

27. Toate zilele lui Matúsalem au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.

28. Când avea o sută optzeci şi doi de ani, lui Lámeh i s-a născut un fiu.

29. El i-a pus numele Nóe, zicând: „Acesta ne va mângâia de lucrarea şi truda mâinilor noastre pentru pământul pe care l-a blestemat Domnul”.

30. După ce i-a dat naştere lui Nóe, Lámeh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice.

31. Toate zilele lui Lámeh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.

32. Când avea cinci sute de ani, Nóe le-a dat naştere lui Sem, Ham şi Iafét.

“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina