8. καὶ εἶπέν μοι τίς εἶ σύ καὶ εἶπα Αμαληκίτης ἐγώ εἰμι

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina