8. καὶ εἶπέν μοι τίς εἶ σύ καὶ εἶπα Αμαληκίτης ἐγώ εἰμι

“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina