8. καὶ εἶπέν μοι τίς εἶ σύ καὶ εἶπα Αμαληκίτης ἐγώ εἰμι

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina