1. Így szólt az Úr Józsuéhoz:

2. "Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Jelöljétek ki a menedékvárosokat, amelyekrõl Mózes keze által beszéltem nektek,

3. hogy aki embert öl, tévedésbõl [akaratlanul] emberölés bûnébe esik, oda menekülhessen, s hogy a vérbosszút álló elõl menedékül szolgáljanak.

4. [Ezek valamelyikébe meneküljön hát, aki embert öl, álljon a kapu elé, és ügyét adja elõ a véneknek. Ezek fogadják be a városukba, s jelöljenek ki neki lakóhelyet, hogy köztük lakjon.

5. Ha a vérbosszút álló keresi, ne adják kezére, mert akaratlanul ölte meg embertársát, anélkül, hogy gyûlölte volna.

6. Aki embert öl, maradjon e városban], míg a közösség ítélõszéke elé nem kerül [annak a fõpapnak a haláláig, aki abban az idõben éppen betölti a papi tisztet. Csak akkor térhet vissza, aki embert ölt, városába és házába, abba a városba, ahonnan elmenekült]."

7. Erre a célra szentelték tehát Galileában Naftali hegyén Kedest, Efraim hegyén Szichemet, Júda hegyén Kirjat-Arbát, azaz Hebront.

8. A Jordán másik oldalán, kelet felé, a Jerikóval szemközti pusztán, a fennsíkon Bécert jelölték ki Ruben törzse részérõl, Manassze törzse részérõl pedig Golánt Básánban.

9. Ezek voltak az Izrael fiainak és a köztük élõ idegennek kijelölt városok, hogy bárki oda menekülhessen, aki tévedésbõl embert öl, s megmeneküljön a vérbosszút álló kezétõl, míg a közösség elé nem áll.

“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina