1. Kérve-kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élõk és holtak fölött, az Õ eljövetelére és országára:

2. hirdesd az evangéliumot, állj vele elõ, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.

3. Mert jön idõ, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák.

4. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.

5. Te azonban maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd az evangélium hirdetõjének feladatát, töltsd be szolgálatodat.

6. Az én véremet ugyanis nemsokára kiontják áldozatul, eltávozásom ideje közel van.

7. A jó harcot megharcolam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.

8. Készen vár az igazság gyõzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.

9. Siess, gyere mielõbb!

10. Démász ugyanis elhagyott a világ kedvéért, és Tesszalonikába ment, Kreszcensz meg Galáciába, Titusz meg Dalmáciába.

11. Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem.

12. Tichikuszt elküldtem Efezusba.

13. Köpenyemet Troászban hagytam, Karpusznál, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, fõleg a pergamentekercseket.

14. Alexander, a bronzmûves sokat ártott nekem. Az Úr megfizet majd neki tettei szerint.

15. Te is óvakodj tõle, nagyon ellene szegül tanításunknak.

16. Elsõ védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserbenhagyott. Ne számítson nekik bûnül!

17. Ám az Úr mellém állt, és erõt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, s tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából.

18. Az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstõl és átment mennyei országába. Dicsõség neki mindörökké, Amen.

19. Köszöntsd Priszkát és Aquilát meg Oneziforusz családját.

20. Erasztusz Korintusban maradt, Trofimuszt betegen hagytam Milétuszban.

21. Siess, hogy a tél beállta elõtt ideérj! Köszöntenek Eubulusz, Pudensz, Linusz, Klaudia és a testvérek mind.

22. Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek!

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina