pronađen 18 Rezultati za: veszedelem

 • Útjain az éhség szegõdik társául, s kész a veszedelem elgáncsolására. (Jób könyve 18, 12)

 • Hányszor alszik ki a gonoszoknak fénye? Hányszor borítja el õket veszedelem? Hányszor pusztítja el mérgesen vagyonuk? (Jób könyve 21, 17)

 • Nézd, a gonosz fogant, tele van álnoksággal, s amit világra hoz, veszedelem. (Zsoltárok könyve 7, 15)

 • Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, lelkem hozzád menekül! Szárnyad oltalmában keresek védelmet, amíg a veszedelem el nem vonul. (Zsoltárok könyve 57, 2)

 • Júdás és testvérei látták, hogy a veszedelem egyre nagyobb, és a csapatok már az õ területükön táboroznak. A király rendelkezéseirõl is hallottak, hogy a népet teljesen ki kell pusztítani. (Makkabeusok I. könyve 3, 42)

 • Amikor Júdás errõl tudomást szerzett, arra intette a népet, hogy éjjel-nappal könyörögjön az Úrhoz, hogy - mint mindig - most is segítsen rajtuk, hisz az a veszedelem fenyegeti õket, hogy elveszítik a törvényt, a hazát és a szent templomot. (Makkabeusok II. könyve 13, 10)

 • A bölcsek csöndben meghúzódnak a tudásukkal, de a balga szája kész veszedelem. (Példabeszédek könyve 10, 14)

 • Az igazat nem éri soha veszedelem, hanem a rosszak tele vannak bajjal. (Példabeszédek könyve 12, 21)

 • Ezért rád tör majd a csapás, s nem háríthatod el varázslattal. Rád ront a veszedelem, s nem fordíthatod el magadtól. Hirtelen ér utol a romlás, még mielõtt eszedbe vehetnéd. (Izajás könyve 47, 11)

 • Erre az Úr így szólt: Észak felõl támad a veszedelem ennek a földnek minden lakójára, (Jeremiás könyve 1, 14)

 • Figyelj csak! Hírnök jön Dán felõl; Efraim hegységébõl veszedelem híre érkezik! (Jeremiás könyve 4, 15)

 • Megtagadták az Urat és azt mondják: "Semmi dolgunk vele! Nem jöhet ránk veszedelem, sem kardtól, sem éhínségtõl nem fogunk szenvedni. (Jeremiás könyve 5, 12)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina