Trouvé 18 Résultats pour: veszedelem

 • Útjain az éhség szegõdik társául, s kész a veszedelem elgáncsolására. (Jób könyve 18, 12)

 • Hányszor alszik ki a gonoszoknak fénye? Hányszor borítja el õket veszedelem? Hányszor pusztítja el mérgesen vagyonuk? (Jób könyve 21, 17)

 • Nézd, a gonosz fogant, tele van álnoksággal, s amit világra hoz, veszedelem. (Zsoltárok könyve 7, 15)

 • Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, lelkem hozzád menekül! Szárnyad oltalmában keresek védelmet, amíg a veszedelem el nem vonul. (Zsoltárok könyve 57, 2)

 • Júdás és testvérei látták, hogy a veszedelem egyre nagyobb, és a csapatok már az õ területükön táboroznak. A király rendelkezéseirõl is hallottak, hogy a népet teljesen ki kell pusztítani. (Makkabeusok I. könyve 3, 42)

 • Amikor Júdás errõl tudomást szerzett, arra intette a népet, hogy éjjel-nappal könyörögjön az Úrhoz, hogy - mint mindig - most is segítsen rajtuk, hisz az a veszedelem fenyegeti õket, hogy elveszítik a törvényt, a hazát és a szent templomot. (Makkabeusok II. könyve 13, 10)

 • A bölcsek csöndben meghúzódnak a tudásukkal, de a balga szája kész veszedelem. (Példabeszédek könyve 10, 14)

 • Az igazat nem éri soha veszedelem, hanem a rosszak tele vannak bajjal. (Példabeszédek könyve 12, 21)

 • Ezért rád tör majd a csapás, s nem háríthatod el varázslattal. Rád ront a veszedelem, s nem fordíthatod el magadtól. Hirtelen ér utol a romlás, még mielõtt eszedbe vehetnéd. (Izajás könyve 47, 11)

 • Erre az Úr így szólt: Észak felõl támad a veszedelem ennek a földnek minden lakójára, (Jeremiás könyve 1, 14)

 • Figyelj csak! Hírnök jön Dán felõl; Efraim hegységébõl veszedelem híre érkezik! (Jeremiás könyve 4, 15)

 • Megtagadták az Urat és azt mondják: "Semmi dolgunk vele! Nem jöhet ránk veszedelem, sem kardtól, sem éhínségtõl nem fogunk szenvedni. (Jeremiás könyve 5, 12)


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina