pronađen 79 Rezultati za: tüzet

 • Minden ember levágott egy ágat, majd követték Abimeleket és lerakták az ágakat a terem fölé, és tüzet gyújtottak azokra, akik ott voltak. Migdol-Szichem valamennyi lakója elpusztult, mintegy ezer férfi és nõ. (Bírák könyve 9, 49)

 • Adjatok két bikát! Válasszák ki az egyiket, aztán vágják darabokra és tegyék a máglyára, de tüzet ne gyújtsanak. Én majd elõkészítem a másik bikát, de tüzet én sem gyújtok. (Királyok I. könyve 18, 23)

 • Illés tehát így szólt Baal prófétáihoz: "Válasszátok ki magatoknak az egyik bikát! Ti vagytok többségben. Aztán hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet nem szabad gyújtanotok!" (Királyok I. könyve 18, 25)

 • A földrengés után tûz következett, de az Úr nem volt a tûzben. A tüzet enyhe szellõ kísérte. (Királyok I. könyve 19, 12)

 • Sírjában temették el, amelyet Dávid városában ásatott magának. Ráfektették a ravatalra, amely tele volt fûszerekkel és kenõcsök módjára készített illatszerekkel. Aztán óriási nagy tüzet gyújtottak felette. (Krónikák II. könyve 16, 14)

 • Mindenki fogta a fegyverét, tüzet gyújtottak a bástyákon, és egész éjszaka virrasztottak. (Judit könyve 7, 5)

 • A legkisebbtõl a legnagyobbig mind összesereglettek, mert már nem remélték, hogy visszajön. Kinyitották a kaput és beengedték õket. Aztán tüzet gyújtottak, hogy lássanak, és körülállták õket. (Judit könyve 13, 13)

 • Haragjának tüzét küldi rá az Isten, nyilai hullanak rá, mint a záporesõ. (Jób könyve 20, 23)

 • Szentélyedre tüzet vetettek, Istenünk, s neved hajlékát földig meggyalázták. (Zsoltárok könyve 74, 7)

 • Haragjának tüzét szórta rájuk: bosszúság, gond, zaklatás, ártalom tömegét. (Zsoltárok könyve 78, 49)

 • Méltatlankodásodat visszavontad, haragod tüzét lelohasztottad. (Zsoltárok könyve 85, 4)

 • Mert amikor atyáinkat elhurcolták Perzsiába, a jámbor papok vittek magukkal tüzet az égõáldozatok oltáráról, és elrejtették egy kiszáradt kúthoz hasonló üregben. Itt õrizték, úgyhogy a helyrõl nem is szerzett senki tudomást. (Makkabeusok II. könyve 1, 19)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina