Found 79 Results for: tüzet

 • Minden ember levágott egy ágat, majd követték Abimeleket és lerakták az ágakat a terem fölé, és tüzet gyújtottak azokra, akik ott voltak. Migdol-Szichem valamennyi lakója elpusztult, mintegy ezer férfi és nõ. (Bírák könyve 9, 49)

 • Adjatok két bikát! Válasszák ki az egyiket, aztán vágják darabokra és tegyék a máglyára, de tüzet ne gyújtsanak. Én majd elõkészítem a másik bikát, de tüzet én sem gyújtok. (Királyok I. könyve 18, 23)

 • Illés tehát így szólt Baal prófétáihoz: "Válasszátok ki magatoknak az egyik bikát! Ti vagytok többségben. Aztán hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet nem szabad gyújtanotok!" (Királyok I. könyve 18, 25)

 • A földrengés után tûz következett, de az Úr nem volt a tûzben. A tüzet enyhe szellõ kísérte. (Királyok I. könyve 19, 12)

 • Sírjában temették el, amelyet Dávid városában ásatott magának. Ráfektették a ravatalra, amely tele volt fûszerekkel és kenõcsök módjára készített illatszerekkel. Aztán óriási nagy tüzet gyújtottak felette. (Krónikák II. könyve 16, 14)

 • Mindenki fogta a fegyverét, tüzet gyújtottak a bástyákon, és egész éjszaka virrasztottak. (Judit könyve 7, 5)

 • A legkisebbtõl a legnagyobbig mind összesereglettek, mert már nem remélték, hogy visszajön. Kinyitották a kaput és beengedték õket. Aztán tüzet gyújtottak, hogy lássanak, és körülállták õket. (Judit könyve 13, 13)

 • Haragjának tüzét küldi rá az Isten, nyilai hullanak rá, mint a záporesõ. (Jób könyve 20, 23)

 • Szentélyedre tüzet vetettek, Istenünk, s neved hajlékát földig meggyalázták. (Zsoltárok könyve 74, 7)

 • Haragjának tüzét szórta rájuk: bosszúság, gond, zaklatás, ártalom tömegét. (Zsoltárok könyve 78, 49)

 • Méltatlankodásodat visszavontad, haragod tüzét lelohasztottad. (Zsoltárok könyve 85, 4)

 • Mert amikor atyáinkat elhurcolták Perzsiába, a jámbor papok vittek magukkal tüzet az égõáldozatok oltáráról, és elrejtették egy kiszáradt kúthoz hasonló üregben. Itt õrizték, úgyhogy a helyrõl nem is szerzett senki tudomást. (Makkabeusok II. könyve 1, 19)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina