pronađen 950 Rezultati za: pedig

 • másokat mentsetek meg, kiragadva õket a tûzbõl; a többieket pedig rettegve szánjátok, s még a testük megfertõzte ruhát is gyûlöljétek. (Szent Júdás levele 1, 23)

 • a gyertyatartók közt pedig az Emberfiához hasonlót. Bokáig érõ ruhát viselt, aranyöv övezte mellét. (Jelenések könyve 1, 13)

 • Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélû hegyes kard tört elõ, arca pedig olyan volt, mint a teljes erejében ragyogó nap. (Jelenések könyve 1, 16)

 • Az elsõ élõlény oroszlánhoz hasonlított, a második fiatal bikához, a harmadiknak emberhez hasonló arca volt, a negyedik pedig repülõ sashoz hasonlított. (Jelenések könyve 4, 7)

 • A négy élõlény így felelt: "Amen", a vének pedig leborultak és imádták. (Jelenések könyve 5, 14)

 • Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szõrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér. (Jelenések könyve 6, 12)

 • mert a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élõ vizek forrásához tereli õket, az Isten pedig letöröl a szemükrõl minden könnyet." (Jelenések könyve 7, 17)

 • A hét angyal pedig, akinél a hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a harsonát. (Jelenések könyve 8, 6)

 • A sáskák külsejükre a harcba induló lovakhoz hasonlítottak. Mintha aranykorona lett volna a fejükön, az arcuk pedig emberi arcra hasonlított. (Jelenések könyve 9, 7)

 • A mélység angyala volt a királyuk, akinek héberül Abaddón, görögül pedig Apollión a neve. (Jelenések könyve 9, 11)

 • Abban az órában heves földrengés támadt, a város tizedrésze romba dõlt, a földrengés következtében hétezer ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsõséget zengtek az ég Istenének. (Jelenések könyve 11, 13)

 • A vadállat, amelyet láttam, hasonlított a párduchoz, lába mint a medvéé, szája pedig az oroszlán szája. A sárkány neki adta erejét és trónját, nagy hatalmával együtt. (Jelenések könyve 13, 2)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina