pronađen 950 Rezultati za: pedig

 • Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. (Tesszalonikaiaknak írt II. levél 3, 13)

 • Akinek pedig hívõ gazdája van, ne hanyagolja el kötelességét azért, mert testvére, hanem annál szívesebben szolgáljon neki, hogy hívõ, így az Isten elõtt kedves és törekszik a jóra. Ezt tanítsd, erre buzdíts! (Timóteusnak írt I. levél 6, 2)

 • A tisztának minden tiszta, a tisztátalannak és a hitetlennek pedig semmi sem tiszta, mert romlott az értelmük és a lelkiismeretük. (Titusznak írt levél 1, 15)

 • Egykor haszontalan volt számodra, most pedig számodra is, számomra is hasznos. (Filemonnak írt levél 1, 11)

 • az Isten pedig különféle jelekkel, hatalmas csodákkal, és a Szentlélek tetszése szerint osztogatott adományaival igaznak bizonyított. (Zsidóknak írt levél 2, 4)

 • Mûve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, (Zsidóknak írt levél 5, 9)

 • Ha a levita papság, amelynek szolgálata idején a nép a törvényt kapta, elvezetett volna a tökéletességre, mi szükség lett volna még rá, hogy más fõpap jöjjön, Melkizedek rendje szerint, nem pedig Áron nemzetségébõl? (Zsidóknak írt levél 7, 11)

 • Hiszen köztudomású, hogy Urunk Júda törzsébõl származott, e törzzsel kapcsolatban pedig nem beszélt Mózes a papságról. (Zsidóknak írt levél 7, 14)

 • Ha tehát itt új szövetségrõl beszél, a régit elévültnek tekinti. Ami pedig elévült és idejét múlta, az közel van a megszûnéshez. (Zsidóknak írt levél 8, 13)

 • Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves, aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy Õ van és megjutalmazza azt, aki Õt keresi. (Zsidóknak írt levél 11, 6)

 • Hangja akkor a földet rendítette meg, most pedig ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem, de nemcsak a földet, hanem az eget is." (Zsidóknak írt levél 12, 26)

 • A hitbõl fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bûnöket követett el, bocsánatot nyer. (Szent Jakab levele 5, 15)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina