pronađen 917 Rezultati za: mondta

 • De õ azt mondta: Csak menj, mert én messzire, a pogányok közé küldelek." (Apostolok Cselekedetei 22, 21)

 • A következõ éjszaka megjelent neki az Úr: "Légy bátor! - mondta. - Mert ahogy tanúságot tettél rólam Jeruzsálemben, úgy kell tanúságot tenned Rómában is." (Apostolok Cselekedetei 23, 11)

 • "Hanem meghatalmazottaitok jöjjenek vele - mondta -, és ha van valami bûne ennek az embernek, emeljetek ellene vádat." (Apostolok Cselekedetei 25, 5)

 • Agrippa király ezt mondta Fesztusznak: "Ezt az embert el lehetne bocsátani, ha nem föllebbezett volna a császárhoz." (Apostolok Cselekedetei 26, 32)

 • Azt mondta: Ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod! Nézd, neked ajándékoz az Isten mindenkit, aki veled hajózik. (Apostolok Cselekedetei 27, 24)

 • Mivel egymás közt nem értettek egyet, szétoszlottak. Pál csak ezt mondta nekik: "Jól beszélt a Szentlélek Izajás próféta által atyáitokhoz, (Apostolok Cselekedetei 28, 25)

 • amikor ezt mondta: Menj el ahhoz a néphez és mondd: Hallván halljátok, de nem értitek, nézvén nézitek, de nem látjátok, (Apostolok Cselekedetei 28, 26)

 • Isten ugyanis, aki azt mondta: "A sötétségbõl támadjon világosság", a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsõségének ismerete (Jézus) Krisztus arcán felragyogjon nekünk. (Korintusiaknak írt II. levél 4, 6)

 • Vajon melyik angyalnak mondta valaha: "A fiam vagy, ma szültelek?" Vagy: "Én atyja leszek, õ meg a fiam." (Zsidóknak írt levél 1, 5)

 • Ugyan melyik angyalnak mondta valaha: Jobbom felõl foglalj helyet, és lábad alá teszem zsámolyul minden ellenségedet? (Zsidóknak írt levél 1, 13)

 • Nyugalma országába ugyanis csak akkor jutunk el, ha hívõk vagyunk. Mert ezt mondta: Megesküdtem hát haragomban, hogy nyugalmamba be nem mennek. (Zsidóknak írt levél 4, 3)

 • ezért mondta: Bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítlak. (Zsidóknak írt levél 6, 14)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina